İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKAMIZ


Personelimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması firmamız için önceliklidir. Bu felsefeden hareketle, İSG politikamız aşağıdaki esaslardan oluşmaktadır.

Çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlayabilmek için işletmenin tamamında risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi

Tüm çalışanların bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara göre hareket etmeyi,İşletme sınırlarımız içerisinde, tedarikçi ve taşeronlarımızı da yukarıdaki esaslar çerçevesinde yönlendirmeyi beyan ve taahhüt ediyoruz.