ÇEVRE POLİTİKAMIZ


İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmamız insana ve çevreye saygıyı esas alarak çalışmaktadır. Bu amaçla çevreyi kirletici unsurları, çevresel atıklarımızı sürekli takip ederek sürekli iyileştirme politikasıyla çalışıyoruz. Yapılarımızın etrafını ağaçlandırmaya özen gösteriyoruz.Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin şekilde çalışıyoruz.

Kutlu Yapı olarak işimize duyduğumuz saygı, hayata duyduğumuz saygıdır. Bu yüzden biz hayata geçirdiğimiz projelerde yalnızca hayat konforunu değil, hayatın devamlılığını da sağlayan ilkelere özen gösteriyoruz. Doğayı kirleten ve yaşanması zor bir gelecek hazırlayan projelerin dışına çıkarak, daha az atık üreten, enerji ve su tüketimini optimum düzeyde tutan, doğaya saygılı projelerle insanlığın yarınları için çalışıyoruz.